ออลสเต็ป สุขุมวิท AllStep CG Solution ltd.,part. Bangkok 086-899-9921 < กลับหน้าแรก
COURSE : 3Ds Max Arch&Design | V-Ray for 3Ds Max | 3D Animation | AutoCAD | สถานที่เรียน| ตารางวันเรียน | บรรยากาศการเรียน | ผลงานนักเรียน | เกี่ยวกับเรา
 

ติดต่อ สอบถาม. : 086-899-9921.

PAGE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Course : 3d for
Architect and Interior designer

คุณแพร์

    โมเดล Editable Poly, Spline Extrude
แสง Daylight + Radiosity
Material : Standard
  โมเดล Editable Poly, Spline Extrude
แสง Photometric Light + Radiosity
Material : Standard
   

Course : 3d for
Architect and Interior designer

คุณอาร์ต

     โมเดล Editable Poly, Spline Extrude
แสง Photometric Light + Radiosity
Material : Standard, Adv. Lighting
  
โมเดล Editable Poly, Spline Extrude
แสง Photometric Light + Radiosity
Material : Standard, Adv. Lighting
โมเดล Editable Poly, Spline Extrude
แสง Omni + Spot
Material : Multi-Sub Object
   

Course : 3d for
Architect and Interior designer

คุณเอก

โมเดล : SpLine + Extrude จากแปลน Autocad
แสง Standard : Skylight + Ies Sun
Material : Multi-Sub Object
 
  โมเดล Editable Poly, Standard primitive
แสง Standard : Omni + Directional light
Material : Multi-Sub Object
 
โมเดล Editable Poly, Spline Extrude
แสง Skylight
Material : Standard
   

Course :
Graphic Design
P h o t o s h o p, illustrator

คุณวรพงษ์

      Course : Graphic Design
P h o t o s h o p, illustrator
  Course : Graphic Design + 3ds max
P h o t o s h o p, illustrator
   
   

 

PAGE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8