ออลสเต็ป สุขุมวิท AllStep CG Solution ltd.,part. Bangkok 086-899-9921 < กลับหน้าแรก
COURSE : 3Ds Max Arch&Design | V-Ray for 3Ds Max | 3D Animation | AutoCAD | สถานที่เรียน| ตารางวันเรียน | บรรยากาศการเรียน | ผลงานนักเรียน | เกี่ยวกับเรา
 

ติดต่อ สอบถาม. : 086-899-9921.

PAGE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Course : 3d for
Architect and Interior designer
คุณวัชระ
  สร้างโมเดลของผลิตภัณฑ์ ด้วย 3ds max
เพื่อนำไป
ประกอบเอกสารเป็นคู่มือการใช้
งานของอุปกรณ์ ใน Photoshop
  Model : Editable poly
Material : -

Light : Standard light
   

Course : 3d for
Architect and Interior designer
คุณทศพล
   โมเดล Editable Poly
จัดแสงกลางคืน ด้วย Standard Light
  โมเดล Editable Poly, Nurbs
จัดแสงภายใน ด้วย Standard Light
composite : Opacity Map
 
โมเดล Editable Poly, Nurbs
แสง Radiosity
composite : Opacity Map
โมเดล Editable Poly, Nurbs, Lofts
จัดแสงภายใน ด้วย Radiosity
โมเดล Editable Poly, Spline Extrude
แสง Radiosity
Material : Standard
  โมเดล Editable Poly
Material : Standard
แสง Sky light

Course : 3d for
Architect and Interior designer
     
  Material : Multi-Sub Object
Composite Map : Opacity
  โมเดล Editable Poly, Spline Extrude
แสง Omni + Direct Spot
 
โมเดล Editable Poly, FFD, Lathe
แสง Standard Light
Material : Standard

Project : Market

โมเดล Editable Poly, FFD, Lathe
แสง Standard Light
Material : Standard

    

Course : 3d for
Architect and Interior designer
คุณปรเมศวร
   โมเดล Editable Mesh, FFD
แสง Standard Light
Material : Standard
  
   โมเดล Editable Poly, Spline
Material : Multi-Sub Object
  โมเดล Editable Poly, Spline Lathe
แสง Standard Light
Material : Mulit-Sub Object
    

Course : Video Editing
and 3d animation

คุณโย

   โมเดล Editable Poly, Nurbs
แสง Light Tracer
Material : Blend
  โมเดล Editable Poly, Nurbs
ข้อต่อ : Bone, Inverse Kinematric
Material : Multi-Sub Object, Paint
 
   

 

PAGE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8