โรงเรียนคอมพิวเตอร์ออกแบบ ออลสเต็ป  086-899-9921
3Ds Max for Arch. & Design | AutoCAD | 3D Animation | V-Ray for 3Ds Max | สถานที่เรียน | ตารางวันเรียน | บรรยากาศการเรียน | นักเรียน | ผลงานนักเรียน | เกี่ยวกับเรา

[ เวอร์ชั่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ ]


AUTOCAD 2021
Workshop

AutoCAD 2D

 

 
สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงใช้ทำงานจริงได้
สอนเขียนแบบ 2 มิติ แปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย สอนหลักการ มาตราฐานการเขียนแบบ แบบมืออาชีพ
เรียนรู้การสร้างแบบจากงานจริง

 

เรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง
แบบ Private Course Workshop

ค่าเรียน 7,500 บาท
(พร้อมคู่มือและไฟล์งานประกอบการเรียน)

ผู้เรียนเมื่อผ่านการอบรมจะได้ใบประกาศนียบัตร

รับสมัครผู้เรียน 3-5 ที่นั่งต่อห้อง

 

Thumbnail Image 1

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง

 

เรียนเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เข้าใจง่าย โดยฝึกทักษะจากการสร้างแบบงานจริง จนถึงสร้างแบบงานได้โดยสมบูรณ์
ทำแบบเข้ามาตราส่วน หรือ Layout Page ได้ รวมถึงการขึ้นรูปเป็น 3D Isometric 3 มิติ ได้

ตารางวันเปิดคอร์สเรียน
เดือนพฤศจิกายน 2565

วันเปิดเรียนพฤศจิกายน 2565
เวลา 10:00-15:30 น.

เรียนทั้งหมด 3 วัน
วันละ 5 ชั่วโมง
พัก 30 นาที

 

เรียนกลุ่มละ 3-6 ที่นั่ง/ห้อง หากต้องการเรียนส่วนตัวหรือจัดกลุ่มเรียนเอง สามารถกำหนดวัน-เวลาเรียนได้โดยโทรติดต่อ 086-899-9921 หรือ Line ID: allstep


Thumbnail Image 1

เหมาะสำหรับนักออกแบบ, สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนากร,ช่างเทคนิค นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. สำหรับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ ช่วยการออกแบบและเขียนแบบ
2. สำหรับผู้รับเหมา ที่ต้องการออกแบบ-เขียนแบบ เสนอแบบที่เขียนด้วยคอมพิวเตอร์
3. เป็นช่างเขียนแบบ ทำงานในหน่วยงานราชการและเอกชน
4. เป็นนักออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
Autocad 2021 (สอนเนื้อหาที่ครอบคลุม ใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2015-2021)

Thumbnail Image 1

เนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ :

1) จัดพื้นที่หน้าจอในการทำงาน, กำหนดรูปแบบและลักษณะ Crosshair
2) ควบคุมปุ่มเม้าส์และคีย์บอร์ด คีย์ลัด ในการสร้างแบบ
3) กำหนดหน่วยวัดและความละเอียดค่าระยะในการทำงาน
4) กำหนดและใช้งาน Object Snap , Ortho , Polar
5) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Line ในการสร้างเส้นชนิดแยกส่วนประกอบทั้งแบบใช้ค่าระยะและพิกัดอ้างอิง
6) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด PolyLine สร้างเส้นชนิดเส้นต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียว
7) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด MultiLine ในการสร้างเส้นคู่แบบต่อเนื่อง ทั้งแบบใช้ค่าระยะและพิกัดอ้างอิง
8) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Rectangleสร้างรูปสี่เหลี่ยมแบบใช้ค่าระยะและพิกัด
9) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Offset สำเนาเส้นแบบใช้ค่าระยะเพื่อกำหนดขนาด
10) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Trim ในการตัดเศษส่วนเกินของเส้นชิ้นงาน
11) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Extend ในการต่อชนส่วนที่ขาดของเส้นชิ้นงาน
12) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Copy คัดลอกชิ้นที่ซ้ำกัน แบบใช้ค่าระยะและพิกัด
13) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด MOVE เคลื่อนย้ายชิ้นงานแบบใช้ค่าระยะและพิกัด
14) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ : แบบแปลนชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์หรือเฟอร์นิเจอร์
15) สร้างและควบคุม Layer แยกระดับชั้นของแบบชิ้นงานแต่ละลักษณะสำคัญ
16) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Polygon สร้างรูปหลายเหลี่ยม ใช้ค่าระยะหรือพิกัด
17) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Circle สร้างรูปวงกลม โดยใช้ค่ารัศมีและพิกัดอ้างอิง
18) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Arc สร้างเส้นโค้ง วงกลม โดยใช้จุดอ้างอิง 3 จุด
19) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Hatch ลงลายแรเงาเพื่อแยกลักษณะที่ในพื้นที่แบบ
20) ปรับมุม ทิศทางของแกน Crosshair สำหรับการเขียนแบบแนวแกนเอียง
21) เขียนแบบตามแนวแกนเอียง โดยใช้ชุดคำสั่ง Draw และ Modify

Thumbnail Image 1
22) ใช้ชุดคำสั่ง Inquiry ชนิด Distance หาค่าระยะความยาวของแบบ
23) สร้างแบบรูปด้านตั้งโดยใช้แบบแปลนที่มีอยู่
24) ใช้แบบชิ้นงานจากไฟล์อื่นๆ โดย Insert External Reference และ Block
25) ใช้ชุดคำสั่ง Draw และ Modify สร้างกรอบและพื้นที่พิมพ์แบบ
26) เข้ามาตราส่วน ให้กับแบบที่สร้างขึ้น ด้วย ชุดคำสั่ง Modify : Scale
27) กำหนดอักษร Single Line Text ให้เหมาะกับมาตราส่วนและพิมพ์ตัวอักษร
28) กำหนดรูปแบบของเส้นบอกระยะ (Dimension)
29) ใช้เส้น Dimension บอกระยะตามแนวเอียงตามแบบ
30) ใช้เส้น Dimension บอกมุม รัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลาง
31) การแก้ไขเส้น Dimension ที่มีอยู่ในแบบ

width="867"
32) ใช้ชุดคำสั่ง Style ในการสร้างและเปลี่ยน สี, ลักษณะ และขนาดของเส้น
33) การพิมพ์แบบ (Print, Plot) ในหน้าต่าง Plot Device และ Plot settings
34) สั่งพิมพ์แบบตามขนาดกระดาษมาตรฐาน เข้ามาตราส่วน
35) แบบฝึกหัด-แบบทดสอบ : ใส่ Dimension เพื่อบอกระยะ, มุม, รัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง
36) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Ellipse ในการสร้างรูปวงรี โดยใช้ค่าระยะหรือพิกัด
37) ใช้ชุดคำสั่ง Draw ชนิด Point สร้างจุดอ้างอิงหรือสัญลักษณ์ประกอบแบบ
38) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Array คัดลอกชิ้นงาน ตามระยะและทิศทาง
39) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Rotate หมุนทิศทางของชิ้นงานโดยใช้ค่าองศา
40) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Scale ย่อหรือขยายชิ้นงาน

Thumbnail Image 1
41) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Mirror พลิกกลับด้านตรงกันข้ามของชิ้นงาน
42) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Fillet ในการต่อมุมโค้งตามค่ารัศมี
43) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Chamfer ตัดมุมตามแนวเอียงตามค่าระยะจุดตัด
44) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Stretch เพิ่มหรือลด ช่วงระยะทั้งส่วน ของแบบ
45) ใช้ชุดคำสั่ง Modify ชนิด Explode แยกเส้นส่วนประกอบชิ้นงานที่ติดกัน
ทำแบบฝึกหัด-แบบทดสอบทุกครั้งที่เรียน
48) ใช้ชุดคำสั่ง View และ Viewport ในการกำหนดด้านที่จะขึ้นรูปโมเดล
49) ใช้ชุดคำสั่ง Shade ในการแสดงผล ภาพชิ้นงาน 3D
50) ขึ้นรูปทรง 3D จากแบบ 2D ด้วยคำสั่ง Extrude สำหรับรูปทรงแท่งทึบตัน
51) ขึ้นรูปทรง 3D จากแบบ 2D ชนิดเจาะช่อง-รู ด้วย Subtract และ Extrude
52) ขึ้นรูปทรง 3D จากแบบ 2D ด้วย Revolve สำหรับรูปทรงกลึง-ทรงกระบอก
53) ใช้ชุดคำสั่ง Solid ขึ้นรูปทรง 3D ชนิดเรขาคณิต
54) จัดวางโมเดลส่วนประกอบแต่ละชิ้น ด้วยคำสั่ง Move, Rotate, Scale และ Copy
55) จัดองค์ประกอบภาพ ในมุมมอง 3D Isometric และใช้โหมด Model, Layout/Paper

ทำแบบฝึกหัด-แบบทดสอบทุกครั้งที่เรียน

 

Thumbnail Image 1

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง UP

 

จุดประสงค์และเป้าหมายในการเรียน
(1) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตร สามารถเขียนแบบ 2 มิติได้เป็นอย่างดี
(2) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตร สามารถแก้ไขแบบ ปรับแบบได้อย่างถูกต้อง
(3) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตร จะมีความเข้าใจเรื่องการเข้ามาตราส่วนได้เป็นอย่างดี
(4) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตร จะสั่ง Plot หรือ Print แบบได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

 

Thumbnail Image 1

เรียนปฏิบัติกับตัวอย่างงานจริง ราคาค่าเรียนที่เหมาะสม ประสบการณ์การสอนมาแล้ว 14 ปี สามารถโทร.ปรึกษาได้ตลอด เรียนแล้วนำไปใช้งานได้จริง


ขั้นตอนการสมัครเรียน

โทรศัพท์แจ้งเพื่อจองที่นั่ง โทร 086-899-9921
หรือ แอดไลน์ ไอดี: allstep เพื่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียน

 
Line ID: allstep

email : อีเมลล์ถึงเรา allstep.net@gmail.com

Like us on Facebook
Facebook.com/AllStep1

กรุณาสมัครเรียนและชำระค่าเรียน ก่อนวันเปิดเรียน ตามตารางเรียน

 

Onsite service

เปิดอบรมนอกสถานที่ เพื่อความสะดวกในการเรียนโดย หน่วยงาน องค์กร ราชการ และบริษัท ต่างๆ  ประสงค์ ที่ จะติดต่อครูผู้สอนและวิทยากร เพื่อจัดอบรมหลักสูตร ในสถานที่ของท่าน

กรุณาติดต่อ  086-899-9921


 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 086-899-9921 หรือ Line ID: allstep , email : all_step@yahoo.com , allstep.net@gmail.com

โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก 3ds max 3D MAX V-Ray AutoCAD อย่างมีคุณภาพ จากตัวอย่างงานจริง ปฏิบัติงานจริง ผู้ที่จบหลักสูตร สามารถนำวิชาปฎิบัติงานจริงได้ออลสเต็ป ก่อตั้งเมื่อ : มิถุนายน 2546

 

 

#โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ #สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก #3ds max #3D MAX #V-Ray #AUTOCAD อย่างมีคุณภาพ จากตัวอย่างงานจริง ปฏิบัติงานจริง ผู้ที่จบหลักสูตร สามารถนำวิชาปฎิบัติงานจริงได้ออลสเต็ป ก่อตั้งเมื่อ : มิถุนายน 2546

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง UP