สอนคอมพิวเตอร์งานออกแบบออลสเต็ป AllStep < กลับหน้าแรก
COURSE : 3Ds Max Arch&Design | V-Ray for 3Ds Max | 3D Animation | AutoCAD | ตารางเรียน | บรรยากาศการเรียน | ผลงานนักเรียน | เกี่ยวกับเรา

 

.
ติดต่อจองรอบเรียนโทร. : 086-899-9921
.

On Site Course หลักสูตรอบรมนอกสถานที่

บริการสำหรับหน่วยงาน, องค์กร ราชการ หรือ บริษัทเอกชน ที่ต้องการ
ให้ครูผู้สอนและวิทยากร จากทางศูนย์อบรมฯ ได้จัดอบรมนอกสถานที่
สำหรับจำนวนผู้เข้าอบรมในองค์กร

การอบรมนอกสถานที่ สามารถกำหนดวันเรียนได้เอง ดังนี้

วันเรียน
ช่วงเวลากำหนดการเรียนได้
สถานที่เรียน Onsite service
เลือกวันเรียนได้ภายใน
ช่วงวันจันทร์ ถึงวัน ศุกร์
ช่วงเวลา 9:30 - 16:30 น.
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

เนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ :
หลักสูตรที่เปิดสอน

1) 3Ds Max For Design
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ เน้นทางสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน และ
งานบู๊ธ-ผลิตภัณฑ์ด้วย 3D Studio Max 2020 สร้างการนำเสนองาน
Perspective เน้นการเรียนWorkshop


*สำหรับอัตราค่าเรียนและวัน-เวลาเรียน นอกสถานที่ โปรดติดต่อ-สอบถาม
เนื้อหาหลักสูตร 3D for Design คลิกที่นี่


2) 3D Animation and Video Editing
โปรแกรมสร้างภาพ 3d Animation, MotionGraphic
สร้างสื่อข้อมูลภาพเคลื่อนไหว แบบ 3 มิติ


*สำหรับอัตราค่าเรียนและวัน-เวลาเรียน นอกสถานที่ โปรดติดต่อ-สอบถาม
เนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ คลิกที่นี่เพิ่มเติม


3) Autocad
เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐานการเขียนแบบ 2D สร้างแบบแปลน รูปด้าน
รูปตัด และแบบขยาย ของชิ้นงาน ตามมาตราส่วน
บอกระยะสัดส่วน
และสั่งพิมพ์แบบ

*อัตราค่าเรียนและวัน-เวลาเรียนนอกสถานที่ โปรดติดต่อ-สอบถาม
เนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ คลิกที่นี่


All Step โทร. 086-899-9921 หรือ Line ID: allstep

 

© Copyright 2003 All Step. All right reserved.