โรงเรียนคอมพิวเตอร์และงานออกแบบ ออลสเต็ป AllStep CG Solution 086-899-9921

COURSE : 3Ds Max Arch.& Design | AutoCAD | V-Ray for 3Ds Max | 3D Animation
สถานที่เรียน
| ตารางวันเรียน | บรรยากาศการเรียน | นักเรียน | ผลงานนักเรียน |
เกี่ยวกับเรา

     
     

ออลสเต็ป ฯ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 17.
สอบถาม-ติดต่อจองรอบเรียนโทร. : 086-899-9921 Line ID: allstep.

3Ds Max 2021 for Design Workshop
ชื่อหลักสูตร : 3D สำหรับงานออกแบบและสถาปัตย์

โปรแกรม 3Ds Max 2021 + V-Ray Next 4.3

.เรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง แบบ Private Course Workshop

.ค่าเรียน 8,500 บาท (พร้อมเอกสารคู่มือ และไฟล์ตัวอย่างประกอบการเรียน)

.รับสมัครผู้เรียน 3-5 คนต่อห้อง

หลักสูตรเรียนโปรแกรม 3 มิติ ที่ช่วยงานออกแบบและตกแต่งสำหรับงาน ผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม
ภายใน-ภายนอกเพื่อนำเสนอภาพเปอร์สเปคทีฟ การสร้างโมเดล, เฟอร์นิเจอร์ และ Props. ที่เกี่ยวกับ
งานสถาปัตยกรรมโดยตรง รวมทั้งการกำหนดวัสดุ จัดแสง จัดองค์ประกอบภาพ ให้ดูสมจริง

รับสมัครผู้เรียน 2-3 คน เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายของการเรียน

[ ขั้นตอนการสมัครเรียน คลิกที่นี่ ]

ตารางวันเปิดคอร์สเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2565
เรียนวันอังคาร, พฤหัสบดี
3, 8, 10 กุมภาพันธ์ 2565

เวลาเรียน 10:00-16:30 น.

เรียน 3 วัน
วันละ 6 ชม.พัก 30 นาที


** หากต้องการเรียนส่วนตัวหรือจัดกลุ่มเรียนเอง กำหนดวัน-เวลาเรียนได้โดยโทรติดต่อ 086-899-9921, Line ID: allstep


เหมาะสำหรับนักออกแบบ, สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนากร,ช่างเทคนิค นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. สำหรับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรที่ต้องการใข้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทัศนียภาพ
2. สำหรับผู้รับเหมา ที่ต้องการออกแบบทัศนียภาพเสนอต้นแบบให้ลูกค้าดูตัวอย่างก่อนสร้างจริง
3. เป็นนักออกแบบภาพ 3 มิติและทัศนียภาพ ทำงานในบริษัทออกแบบสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน
งานบูธแสดงสินค้า จัดฉาก-สถานที่
4. เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
5. นักออกแบบกราฟิก งานสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์

Import ไฟล์ Autocad. Illustrator, SketchUp เข้ามาใช้ร่วมกับ 3Ds Max ได้


รายละเอียดการเรียน : เน้นการเรียนภาคปฏิบัติจากตัวอย่างงานจริง แบบ Workshop

เรียนรู้พื้นฐานคำสั่งที่ใช้บ่อยและเริ่มต้นการสร้างวัตถุ Standard 3D เรขาคณิต
: เป้าหมาย - สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์-Props. เช่น โต๊ะ, เตียง, ชั้นวาง, ตู้ เป็นต้น

- พื้นฐานการใช้โปรแกรมกับเครื่องมือที่ใช้บ่อย , กำหนดหน่วยวัด
- สร้างโมเดล-เฟอร์นิเจอร์ จากโมเดลเรขาคณิตชนิด 3D Geometry : Standard Primitive
- สร้างโมเดลโดยการใช้ Snap และ AutoGrid
- การ Move จัดวางชิ้นงานประกอบกัน , การ Copy , Rotate , Scale
- การตั้งค่า Render output ปรับโทนสี ความสว่างในสิ่งแวดล้อม

การสร้างโมเดล 3D จาก Shape 2D
: เป้าหมาย - สร้างโมเดลเพิ่มเติม จากเส้นอิสระได้ (2D to 3D)

- สร้าง-แก้ไขเส้น 2D ได้อย่างอิสระ
- สร้างโมเดลแบบแท่ง หนา/สูง แบบ Extrude ทั้งแบบทึบตันและเจาะช่อง-รู
- สร้างโมเดลแบบรูปทรงกลึง ด้วยคำสั่ง Lathe
- สร้างโมเดล 3D จากเส้น 2D ประเภท โครงลวด-เส้นถัก แบบ Wire 3D
- การใช้คำสั่ง สร้าง-แก้ไข-ดัดแปลงโมเดลเพิ่มเติม จาก Modifier list

Material and Mapping
: เป้าหมาย - กำหนดวัสดุผิวและลวดลายพื้นผิวให้โมเดลที่เตรียมไว้ได้

- การใช้ Material : กำหนดวัสดุผิวและลวดลายพื้นผิว ให้โมเดลที่เตรียมไว้ได้
- การใช้ Material editor กำหนดรูปแบบ Standard Material
- กำหนดระดับผิว Diffuse , Specular , Glossiness, Self-illumination , Opacity
- Map หรือใส่ลายผิวในระดับ Diffuse map , Bump map , Reflection map , Opacity map
- แยกวัสดุผิวหลายชนิดในโมเดลเดียวกันได้
- ควบคุม-แก้ไขตำแหน่งของลายวัสดุบนโมเดลได้

การสร้างโมเดลจากการใช้ชุดคำสั่ง Editable Poly level#1
:
เป้าหมาย - Workshop 1 งานออกแบบ Booth หรือ Exhibition

- กำหนดขอบเขตพื้นที่ของงาน
- สร้างงานโมเดลเฟอร์นิเจอร์ , ตัวสินค้า และProps. ประกอบในงาน
- สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และการใช้โมเดลสำเร็จรูปนำเข้าประกอบในงาน
- สร้างโมเดลโครงสร้างประกอบพื้นที่งาน Booth
- จัดวาง-จัดองค์ประกอบตัวสินค้า เฟอร์นิเจอร์ และ Props. ลงในพื้นที่งาน

- การใช้คำสั่งใน Modifier list ชนิดต่างๆ สร้าง ดัดแปลง แก้ไขโมเดลเพิ่มเติม

การสร้างโมเดลจากการใช้ชุดคำสั่ง Editable Poly level#2
:
เป้าหมาย - Workshop 2 งานออกแบบ Interior ห้อง,งานภายใน หรือร้านค้า

- กำหนดขนาด พื้นที ของห้องจากตัวอย่างแบบร่าง เช่น ห้องชุดพักอาศัย หรือ Shop
- สร้างโมเดลอาคาร, ห้อง โดยใช้ Editable Poly หรือการนำไฟล์ AutoCAD 2D เข้ามาใช้ได้
- สร้างโมเดลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง-โครงสร้าง เสา พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ฝ้าเพดาน ได้
- สร้างโมเดล ส่วนตกแต่งเพิ่มเติม Built-in ลงในห้อง
- กำหนด Material และแยก Material ใช้โครงสร้างห้อง
- จัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้โมเดล 3D ที่สร้างเตรียมไว้ หรือโมเดล 3D สำเร็จรูป
- สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และการใช้โมเดลสำเร็จรูปนำเข้าประกอบในงาน

- สร้างโมเดลโดยใช้ Editable Poly แบบผิวโค้งมนอิสระ เช่น หมอน ผ้า หรือ softbody
- แยก Material และใส่ Material ให้โมเดล และการปรับตำแหน่งลวดลายบนพื้นผิวโมเดล

การตั้งกล้องและจัดแสงระบบ Quicksilver , Scanline Render ระบบ Standard Light
:
เป้าหมาย - จัดองค์ประกอบโมเดลและจัดแสงแบบกำหนดค่าอิสระเองได้

- จัดแสงบรรยากาศคลุมโทนสำหรับงานพื้นที่เปิด หรือ พื้นที่ปิดได้
- จัดแสง-เงา เน้นจุดเด่น ในงาน
- การใช้ Exposure ควบคุมการกระจายได้
- การสร้าง Environment map หรือฉากสิ่งแวดล้อมในงานได้

การจัดแสงหลอดไฟประดิษฐ์ Photometric Light
:
เป้าหมาย - Workshop จัดแสงหลอดไฟชนิดต่างๆ ได้เป็นและสวยงาม

- จัดแสงโดยการวางตำแหน่งไฟ Photometric light
- จัดแสงหลอดไฟ ประเภท Downlight , Uplight , Spotlight , Area light และไฟซ่อน
- การปรับค่าหลอดไฟ ทั้งแบบอิสระและการใช้ ไฟล์ IES จากผู้ผลิตโดยตรง
- การใส่เอฟเฟ็คไฟ ต่างๆ เช่น ให้วัตถุเรืองแสงแบบหลอดไฟ, Volume light (หมอกควันตามลำแสง)

การจัดแสงและ Render โดยใช้ระบบ V-Ray Renderer
:
เป้าหมาย - ใช้ระบบ Render : V-Ray Next 4.3

: เตรียมงานโมเดล จัดองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อม สำหรับ V-Ray Renderer
- การตั้งค่าระบบ Render V-Ray GI, Environment เรียนรู้รูปแบบการกระจายแสงแบบต่างๆ
- การใช้ Standard light และ Photometric light ที่เรียนมา เข้ามาใช้กับ V-Ray ได้
- การตั้งค่า V-Ray ให้ Render เร็วและสวยงาม
- การใช้ Material V-ray แบบกำหนดเอง และการใช้ร่วมกับ Standard Material ที่เรียนมา

Zoom

- การจัดแสงโดยใช้ VRay Light
- การจัดแสงโดยใช้ Vray Sun
- การจัดแสงใช้ Vray IES
- การตั้งค่า Render V-Ray Output แบบ Final และ
Render ส่งงานได้
- สรุป การใช้งาน-แก้ปัญหา การใช้งาน 3ds Max และ V-ray


ภาพทั้งหมดเป็นตัวอย่างของ AllStep cg ltd.,part.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

สรุปเนื้อหา-หัวข้อทฤษฎีที่ประกอบอยู่ในหลักสูตร Workshop:

Modeling
1. สร้างโมเดล 3 มิติ จาก Standard Primitive
2. จัดวางองค์ประกอบโมเดล ตามขนาด สัดส่วน และระยะ ตามจริง
3. สร้างโมเดล 3 มิติ จากการ Modify วัตถุ ด้วยคำสั่งใน Modifier list ชนิดต่างๆ
4. สร้างและแก้ไขเส้น 2 มิติ Spline ด้วยเครื่องมือในระดับ Sub-Object
5. สร้างโมเดล 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ Spline ด้วยคำสั่งขึ้นรูปใน Modifier list
6. สร้างโมเดล สำเร็จรูปทางสถาปัตย์ เช่น ประตู หน้าต่าง ต้นไม้ ฯลฯ
7. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Polygon
8. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Nurms
9. สร้างโมเดล 3 มิติ รูปทรงฟรีฟอร์ม รูปแบบ Loft
10. ขึ้นรูปโมเดล โดยใช้แบบแสดง แบบแปลน จาก ไฟล์ Autocad

Materials and Map
s
11. Setting Material Editor ระดับ Standard
12. การกำหนด Basic Parameters : Ambient, Diffuse, Specular, Glossiness,
.... Self-illumination, Opacity
13. Setting Material ระดับ Multi Sub-object แยกวัสดุในวัตถุเดียวกัน
14. Setting Maps ระดับ Diffuse, Opacity, Bump, Reflection
15. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข Material Editor
ได้เอง

CAMERA
16. ใช้กล้องแบบ Target ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและ เปลี่ยนทิศทาง
17. ใช้กล้องแบบ Free ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและเปลี่ยนทิศทาง
18. การใช้กล้องแบบ Physical Camera

Lighting, Effect and Environment
19. การจัดวางและใช้แสงแบบ Standard Light และการปรับค่า Parameter
20. การใช้แสงแบบ Photometric Light และการปรับค่า Parameter
21. การควบคุมการกระจายแสง ด้วย Exporesure Control
22. จัดแสง Interior และ Exterior ด้วย Standard light และ Photometric Light
23. การใส่ Effect glow และ Volume light ให้แสงและโมเดล
24. การจัดแสงด้วย Skylight ร่วมกับ Light Tracer
25. การใช้ VRay Renderer ปรับค่าระบบ Global Illumination (GI)
26. การใช้ VRay Light , VRay Sun , VRayIES
27. การกำหนด Material ของ V-Ray
28. การตั้งค่า VRay Renderer ทั้งแบบ Render เร็ว และแบบ Render คุณภาพสูงRender output
29. การตั้งค่า Render ให้ภาพได้ความละเอียดสูง
30. การตั้งค่า Render ให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษที่จะ Print
31. การตั้งค่า Save image file ชนิดต่างๆ เพื่อส่งงาน

จุดประสงค์และเป้าหมายในการเรียน
(1) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องสร้างชิ้นงานตามแบบร่างได้
(2) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องวิเคราะห์วิธีการสร้างโมเดล 3 มิติ
ชนิดต่างๆ โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมได้
(3) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องกำหนดวัสดุพื้นผิวได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามชนิดของโมเดล 3 มิติ
(4) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะสร้างมุมมองทัศนียภาพและบรรยากาศได้
(5) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องจัดระบบแสงสว่าง ได้ทั้งแบบภายนอก
และแบบภายในอาคารได้
(6) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องจัดระบบแสงสว่าง และประมวลผลภาพในระบบต่างๆ ได้
(7) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องประมวลผลภาพ จัดหน้าเอกสารนำเสนอ
และสั่งพิมพ์ด้วยขนาดและความละเอียดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ Workshop : Booth Design เพิ่มเติม คลิกที่ภาพด้านล่าง
ดูแบบขยาย


ขั้นตอนการสมัครเรียน

โทรศัพท์แจ้งเพื่อจองที่นั่ง โทร 086-899-9921หรือ Line ID: allstep
โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เรียน


ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่าง

บัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา
ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : ห้างหุ้นส่วนจำกัดออลสเต็ปคอมพิวเตอร์กราฟิก โซลูชั่น
หมายเลขบัญชี : 403-313841-0
บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำโรง
ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : เทพฤทธิ์ ทองดี (ครูผู้สอน-ผู้จัดการ)
หมายเลขบัญชี : 122-5-29421-2
บัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา
ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : เทพฤทธิ์ ทองดี (ครูผู้สอน-ผู้จัดการ)
หมายเลขบัญชี : 019-3-31293-4

หากท่านชำระเงินค่าเรียนโดยการโอนผ่านธนาคาร ฯ แล้วกรุณาโทรฯ
แจ้งยืนยันการชำระเงินที่ 086-899-9921 หรือ Line ID: allstep
หรือ email : allstep.net@gmail.com

กรุณาสมัครเรียนและชำระค่าเรียน ก่อนวันเปิดเรียน ตามตารางเรียน


 

© Copyright 2003 All Step Computer Graphic Solution Ltd., Part. All right reserved.