ออลสเต็ป  086-899-9921 Line ID: allstep
3Ds Max for Arch. & Design | AutoCAD | 3D Animation | V-Ray for 3Ds Max | สถานที่เรียน | ตารางวันเรียน| เกี่ยวกับเรา

 

[ เวอร์ชั่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ ]

 

3Ds MAX 2021
for Design
Workshop
and V-Ray Next 4.3หลักสูตร 3D งานออกแบบและสถาปัตย์
สำหรับผู้เริ่มต้นจนนำไปใช้งานจริงได้
โปรแกรม 3Ds Max 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนทั้งหมด 21 ชั่วโมง
เรียนแบบ Workshop จากงานจริง

ค่าเรียน 8,500 บาท
(พร้อมคู่มือและไฟล์งานประกอบการเรียน)

รับสมัครผู้เรียน 3-4 คนต่อห้อง

 

 

 

 

Thumbnail Image 1

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง

หลักสูตรเรียนโปรแกรม 3 มิติ ที่ช่วยงานออกแบบและตกแต่งสำหรับงาน ผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม
ภายใน-ภายนอกเพื่อนำเสนอภาพเปอร์สเปคทีฟ การสร้างโมเดล, เฟอร์นิเจอร์ และ Props. ที่เกี่ยวกับ
งานสถาปัตยกรรมโดยตรง รวมทั้งการกำหนดวัสดุ จัดแสง จัดองค์ประกอบภาพ ให้ดูสมจริง

**หากต้องการเรียนส่วนตัวหรือจัดกลุ่มเรียนเอง สามารถกำหนดวัน-เวลาเรียนได้ โดยโทรติดต่อ 086-899-9921 หรือ แอดไลน์ ไอดี: allstep


Thumbnail Image 1

เหมาะสำหรับนักออกแบบ, สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนากร,ช่างเทคนิค นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. สำหรับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรที่ต้องการใข้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทัศนียภาพ
2. สำหรับผู้รับเหมา ที่ต้องการออกแบบทัศนียภาพเสนอต้นแบบให้ลูกค้าดูตัวอย่างก่อนสร้างจริง
3. เป็นนักออกแบบภาพ 3 มิติและทัศนียภาพ ทำงานในบริษัทออกแบบสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน
งานบูธแสดงสินค้า จัดฉาก-สถานที่
4. เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
5. นักออกแบบกราฟิก งานสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์

Import ไฟล์ Autocad. Illustrator, SketchUp เข้ามาใช้ร่วมกับ 3Ds Max ได้

Thumbnail Image 1

รายละเอียดการเรียน : เน้นการเรียนภาคปฏิบัติจากตัวอย่างงานจริง แบบ Workshop

เรียนรู้พื้นฐานคำสั่งที่ใช้บ่อยและเริ่มต้นการสร้างวัตถุ Standard 3D เรขาคณิต
: เป้าหมาย - สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์-Props. เช่น โต๊ะ, เตียง, ชั้นวาง, ตู้ เป็นต้น

- พื้นฐานการใช้โปรแกรมกับเครื่องมือที่ใช้บ่อย , กำหนดหน่วยวัด
- สร้างโมเดล-เฟอร์นิเจอร์ จากโมเดลเรขาคณิตชนิด 3D Geometry : Standard Primitive
- สร้างโมเดลโดยการใช้ Snap และ AutoGrid
- การ Move จัดวางชิ้นงานประกอบกัน , การ Copy , Rotate , Scale
- การตั้งค่า Render output ปรับโทนสี ความสว่างในสิ่งแวดล้อม

Thumbnail Image 1

การสร้างโมเดล 3D จาก Shape 2D และการใส่วัสดุลายผิว (Material)
: เป้าหมาย - สร้างโมเดลเพิ่มเติม จากเส้นอิสระได้ (2D to 3D)

- สร้าง-แก้ไขเส้น 2D ได้อย่างอิสระ
- สร้างโมเดลแบบแท่ง หนา/สูง แบบ Extrude ทั้งแบบทึบตันและเจาะช่อง-รู
- สร้างโมเดลแบบรูปทรงกลึง ด้วยคำสั่ง Lathe
- สร้างโมเดล 3D จากเส้น 2D ประเภท โครงลวด-เส้นถัก แบบ Wire 3D
- การใช้คำสั่ง สร้าง-แก้ไข-ดัดแปลงโมเดลเพิ่มเติม จาก Modifier list

Thumbnail Image 1

Material and Mapping
: เป้าหมาย - กำหนดวัสดุผิวและลวดลายพื้นผิวให้โมเดลที่เตรียมไว้ได้

- การใช้ Material : กำหนดวัสดุผิวและลวดลายพื้นผิว ให้โมเดลที่เตรียมไว้ได้
- การใช้ Material editor กำหนดรูปแบบ Standard Material
- กำหนดระดับผิว Diffuse , Specular , Glossiness, Self-illumination , Opacity
- Map หรือใส่ลายผิวในระดับ Diffuse map , Bump map , Reflection map , Opacity map
- แยกวัสดุผิวหลายชนิดในโมเดลเดียวกันได้
- ควบคุม-แก้ไขตำแหน่งของลายวัสดุบนโมเดลได้

Thumbnail Image 1

การสร้างโมเดลจากการใช้ชุดคำสั่ง Editable Poly
- Workshop 1 งานออกแบบ Booth หรือ Exhibition

- กำหนดขอบเขตพื้นที่ของงาน
- สร้างงานโมเดลเฟอร์นิเจอร์ , ตัวสินค้า และProps. ประกอบในงาน
- สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และการใช้โมเดลสำเร็จรูปนำเข้าประกอบในงาน
- สร้างโมเดลโครงสร้างประกอบพื้นที่งาน Booth
- จัดวาง-จัดองค์ประกอบตัวสินค้า เฟอร์นิเจอร์ และ Props. ลงในพื้นที่งาน
- การใช้คำสั่งใน Modifier list ชนิดต่างๆ สร้าง ดัดแปลง แก้ไขโมเดลเพิ่มเติม

Thumbnail Image 1

- Workshop 2 งานออกแบบ Interior งานห้อง, งานภายใน หรือร้านค้า

- กำหนดขนาด พื้นที ของห้องจากตัวอย่างแบบร่าง เช่น ห้องชุดพักอาศัย หรือ Shop
- สร้างโมเดลอาคาร, ห้อง โดยใช้ Editable Poly หรือการนำไฟล์ AutoCAD 2D เข้ามาใช้ได้
- สร้างโมเดลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง-โครงสร้าง เสา พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ฝ้าเพดาน ได้
- สร้างโมเดล ส่วนตกแต่งเพิ่มเติม Built-in ลงในห้อง
- กำหนด Material และแยก Material ใช้โครงสร้างห้อง
- จัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้โมเดล 3D ที่สร้างเตรียมไว้ หรือโมเดล 3D สำเร็จรูป
- สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และการใช้โมเดลสำเร็จรูปนำเข้าประกอบในงาน

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง UP

 

- สร้างโมเดลโดยใช้ Editable Poly แบบผิวโค้งมนอิสระ เช่น หมอน ผ้า หรือ softbody
- แยก Material และใส่ Material ให้โมเดล และการปรับตำแหน่งลวดลายบนพื้นผิวโมเดล

Thumbnail Image 1

การตั้งกล้องและจัดแสงระบบ Scanline Render , Quicksilver
:
เป้าหมาย - จัดองค์ประกอบโมเดลและจัดแสงแบบกำหนดค่าอิสระเองได้

- จัดแสงบรรยากาศคลุมโทนสำหรับงานพื้นที่เปิด หรือ พื้นที่ปิดได้
- จัดแสง-เงา เน้นจุดเด่น ในงาน
- การใช้ Exposure ควบคุมการกระจายได้
- การสร้าง Environment map หรือฉากสิ่งแวดล้อมในงานได้

Thumbnail Image 1

การจัดแสงหลอดไฟประดิษฐ์ Photometric Light
- Workshop จัดแสงหลอดไฟชนิดต่างๆ ได้เป็นและสวยงาม

- จัดแสงโดยการวางตำแหน่งไฟ Photometric light
- จัดแสงหลอดไฟ ประเภท Downlight , Uplight , Spotlight , Area light และไฟซ่อน
- การปรับค่าหลอดไฟ ทั้งแบบอิสระและการใช้ ไฟล์ IES จากผู้ผลิตโดยตรง
- การใส่เอฟเฟ็คไฟ ต่างๆ เช่น ให้วัตถุเรืองแสงแบบหลอดไฟ, Volume light (หมอกควันตามลำแสง)

Thumbnail Image 1

การจัดแสงและ Render โดยใช้ระบบ V-Ray Renderer
- ใช้ระบบ Render : V-Ray Next 4.3

: เตรียมงานโมเดล จัดองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อม สำหรับ V-Ray Renderer
- การตั้งค่าระบบ Render V-Ray GI, Environment เรียนรู้รูปแบบการกระจายแสงแบบต่างๆ
- การใช้ Standard light และ Photometric light ที่เรียนมา เข้ามาใช้กับ V-Ray ได้
- การตั้งค่า V-Ray ให้ Render เร็วและสวยงาม
- การใช้ Material V-ray แบบกำหนดเอง และการใช้ร่วมกับ Standard Material ที่เรียนมา

Thumbnail Image 1

- การจัดแสงโดยใช้ VRay Light
- การจัดแสงโดยใช้ Vray Sun
- การจัดแสงใช้ Vray IES
- การตั้งค่า Render V-Ray Output แบบ Final และRender ส่งงานได้
- สรุป การใช้งาน-แก้ปัญหา การใช้งาน 3ds Max และ V-ray

Thumbnail Image 1

 

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง UP

 

เรียนทั้งหมด 21 ชั่วโมง
สรุปเนื้อหา-หัวข้อทฤษฎีที่ประกอบอยู่ในหลักสูตร Workshop:

Modeling
1. สร้างโมเดล 3 มิติ จาก Standard Primitive
2. จัดวางองค์ประกอบโมเดล ตามขนาด สัดส่วน และระยะ ตามจริง
3. สร้างโมเดล 3 มิติ จากการ Modify วัตถุ ด้วยคำสั่งใน Modifier list ชนิดต่างๆ
4. สร้างและแก้ไขเส้น 2 มิติ Spline ด้วยเครื่องมือในระดับ Sub-Object
5. สร้างโมเดล 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ Spline ด้วยคำสั่งขึ้นรูปใน Modifier list
6. สร้างโมเดล สำเร็จรูปทางสถาปัตย์ เช่น ประตู หน้าต่าง บันได ราวกันตก ฯลฯ
7. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Polygon
8. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Nurms
9. ขึ้นรูปโมเดล โดยใช้แบบแสดง แบบแปลน จาก ไฟล์ Autocad


Materials and Map

11. Setting Material Editor ระดับ Standard
12. Setting Material ระดับ Multi Sub-object แยกวัสดุในวัตถุเดียวกัน
13. Setting Maps ระดับ Diffuse, Opacity, Bump, Reflection
14. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข Material Editor ได้

CAMERA
15. ใช้กล้องแบบ Target ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและ เปลี่ยนทิศทาง
16. ใช้กล้องแบบ Free ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและเปลี่ยนทิศทาง
17. การใช้กล้องแบบ Physical Camera

Lighting, Effect and Environment
18. การจัดวางและใช้แสงแบบ Standard Light และการปรับค่า Parameter
19. การใช้แสงแบบ Photometric Light และการปรับค่า Parameter
20. การควบคุมการกระจายแสง ด้วย Exporesure Control
21. จัดแสง Interior และ Exterior ด้วย Standard light และ Photometric Light
22. การใส่ Effect glow และ Volume light ให้แสงและโมเดล
23. การจัดแสงด้วย Skylight ร่วมกับ Light Tracer
24. การใช้ VRay Renderer ปรับค่าระบบ Global Illumination (GI)
25. การใช้ VRay Light , VRay Sun , VRayIES
26. การกำหนด Material ของ V-Ray
27. การตั้งค่า VRay Renderer ทั้งแบบ Render เร็ว และแบบ Render คุณภาพสูง

Render output
28. ตั้งค่า Render ให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ และการ Save image file ชนิดต่างๆ เพื่อส่งงาน

 

Thumbnail Image 1

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง UP

 

จุดประสงค์และเป้าหมายในการเรียน
(1) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะสร้างชิ้นงานตามแบบร่างได้
(2) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะสร้างโมเดล 3 มิติ ชนิดต่างๆ โดยเครื่องมือ ในโปรแกรมได้
(3) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะใส่วัสดุพื้นผิวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามชนิดของโมเดล
(4) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะสร้างมุมมองทัศนียภาพและบรรยากาศได้
(5) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะจัดแสง ได้ทั้งแบบภายนอกและแบบภายในได้
(6) ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะ Render (ประมวลผลภาพ) เพื่อส่งงานได้อย่างถูกต้อง

Thumbnail Image 1

เรียนปฏิบัติกับตัวอย่างงานจริง ประสบการณ์การสอนมาแล้ว 16 ปี สามารถโทร.ปรึกษาได้ตลอด เรียนแล้วนำไปใช้งานได้จริง


ขั้นตอนการสมัครเรียน

โทรศัพท์แจ้งเพื่อจองที่นั่ง โทร 086-899-9921
หรือ แอดไลน์ ไอดี: allstep เพื่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียน

 
Line ID: allstep

email : อีเมลล์ถึงเรา allstep.net@gmail.com

Like us on Facebook
Facebook.com/AllStep1

กรุณาสมัครเรียนและชำระค่าเรียน ก่อนวันเปิดเรียน ตามตารางเรียน

Onsite service

เปิดอบรมนอกสถานที่ เพื่อความสะดวกในการเรียนโดย หน่วยงาน องค์กร ราชการ และบริษัท ต่างๆ  ประสงค์ ที่ จะติดต่อครูผู้สอนและวิทยากร เพื่อจัดอบรมหลักสูตร ในสถานที่ของท่าน

กรุณาติดต่อ  086-899-9921


 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 086-899-9921 email : allstep.net@gmail.com

สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก 3ds max 3D MAX V-Ray AutoCAD อย่างมีคุณภาพ จากตัวอย่างงานจริง ปฏิบัติงานจริง ผู้ที่จบหลักสูตร สามารถนำวิชาปฎิบัติงานจริงได้ออลสเต็ป ก่อตั้งเมื่อ : มิถุนายน 2546

 

 

#โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ #สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก #3ds max #3D MAX #V-Ray #AUTOCAD อย่างมีคุณภาพ จากตัวอย่างงานจริง ปฏิบัติงานจริง ผู้ที่จบหลักสูตร สามารถนำวิชาปฎิบัติงานจริงได้ออลสเต็ป ก่อตั้งเมื่อ : มิถุนายน 2546

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง UP