โรงเรียนคอมพิวเตอร์และงานออกแบบ ออลสเต็ป AllStep CG Solution 086-899-9921

COURSE : 3Ds Max Arch.& Design | AutoCAD | V-Ray for 3Ds Max | 3D Animation
สถานที่เรียน
| ตารางวันเรียน | บรรยากาศการเรียน | นักเรียน | ผลงานนักเรียน |
เกี่ยวกับเรา

 

ออลสเต็ป ฯ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 16.
สอบถาม-ติดต่อจองรอบเรียนโทร. : 086-899-9921
.

|ANIMATION

3D Animation Course Outline
with 3DsMAX 2020

" หลักสูตรการสร้างงานเอนิเมชั่น 3 มิติ สำหรับผู้มีพื้นฐาน 3Ds Max มาบ้างแล้ว "

เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่ต้องการสร้างภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
2. นักออกแบบงานภาพเคลื่อนไหว
3. นักออกแบบกราฟิก งานสื่อโฆษณา เว็บดีไซน์ และสิ่งพิมพ์
4. นักตัดต่อ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ โฆษณา
5. น้องๆ นักเรียน-นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

เรียนเป็นกลุ่มเล็ก 3-6 คน ทำให้ได้ผลตามเป้าหมาย
" เรียนตั้งแต่เบื้องต้น จนถึงผู้เรียนนำไปสร้างงานจริงได้ "

ตารางวันเปิดคอร์สเรียน
เรียนทุกวันเสาร์
วันเปิดเรียน ยังไม่ได้กำหนด

เวลาเรียน 10:00-16:30 น.

เรียน 4 วัน

หากต้องการเรียนส่วนตัว หรือจัดกลุ่มเรียนเอง สามารถกำหนดวัน-เวลาเรียนได้ โดยโทรติดต่อโดยตรงที่ 086-899-9921

เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานและฝึกทักษะจากงานจริง โดยแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียน

เรียนกลุ่มเล็ก 3-6 ที่นั่งต่อห้อง ในบรรยากาศแบบกันเอง
ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 24-25 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียม : 7,500 บาท

พร้อมคู่มือประกอบการอบรมและ
แบบฝึกหัด
ประกอบการเรียน

[ ขั้นตอนการสมัครเรียน คลิกที่นี่ ]

เนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ :
3D Animation

ฝึกทักษะโดยการสร้างจากงานจริง โดยแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียน

Modeling
1. สร้างโมเดล 3 มิติ จาก Standard Primitive และ Extended Primitive
2. สร้างโมเดล 3 มิติ จากการ Modify วัตถุ ด้วยคำสั่งใน Modifier list ชนิดต่างๆ
3. สร้างและแก้ไขเส้น 2 มิติ Spline ด้วยเครื่องมือในระดับ Sub-Object
4. สร้างโมเดล 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ Spline ด้วยคำสั่งขึ้นรูปใน Modifier list
5. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Polygon
6. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Nurms
7. สร้างโมเดล 3 มิติ รูปทรงฟรีฟอร์ม จากเส้นอิสระ แบบ Nurbs
8. สร้างโครงสร้าง Charactor ด้วย Bone และควบคุมการเคลื่อนที่ของ Bone
9. การเชื่อมโยง Model และ Bone ด้วย Modifier : Skin
10. ควบคุมโมเดล ตัวละครโดยการควบคุม Keyframe
11. การสร้างโครงสร้าง Charactor ด้วย Character Studio และการใช้โหมดควบคุม Biped
12. การเชื่อมโยง Model และ Biped ด้วย Modifier: physique
Workshop : สร้างโมเดลตัวละคร, การ์ตูน
Workshop :สร้างฉาก 3 มิติ เป็น Footage Clip

Link and IK
13. การใช้ Hierarchy Pivot
14. สร้างการเชื่อมโยง (Link) ส่วนประกอบโมเดล
15. การควบคุมความสัมพันธ์ข้อต่อ : Inverse Kinemetric
16. กำหนดจุดควบคุมการเคลื่อนที่ของข้อต่อและสร้างการเคลื่อนไหว


เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานและฝึกทักษะจากงานจริง โดยแบบฝึหัดในชั่วโมงเรียน

Materials/Maps and UNWRAP UVW
17. Setting Material Editor ระดับ Standard
18. กำหนด Basic Parameters : Ambient, Diffuse, Specular, Glossiness,
Self-illumination, Opacity
19. Setting Material ระดับ Multi Sub-object แยกวัสดุในวัตถุเดียวกัน
20. Setting Material ระดับ Blend
21. สร้างพื้นผิววัสดุแบบลายเส้นหมึกการ์ตูน Ink'n paint, 2d paint
22. Setting Material ระดับ Matte/Shadow
23. Setting Maps ระดับ Diffuse, Opacity, Bump, Reflection
24. การกำหนด Material Effect Channel
25. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข Material Editor

 

CAMERA
26. ใช้กล้องแบบ Target ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและ เปลี่ยนทิศทาง
ใช้กล้องแบบ Free ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและเปลี่ยนทิศทาง


Light, Effect and Environment
27. การจัดวางและใช้แสงแบบ Standard Light
28. การปรับค่า Parameter ของ Standard Light
29. การจัดแสง Skylight โดยใช้ Advance Lighting : Light Tracer
30. ใช้ Effect แสง Volume light, Len flare, Len effect glow
31. จัดแสง โดยใช้ Standard light และ Photmetric light


ฝึกทักษะโดยการสร้างจากงานจริง โดยแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียน

Animation
32. กำหนด ระบบภาพ ช่วงความยาวและจำนวนเฟรม และการใช้ Time control ชนิดต่างๆ
33. สร้างจุดบันทึกการเคลื่อนไหว (Keyframe) ด้วย Auto key และ Set Key
34. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้กล้อง โดยเคลื่อนที่ ด้วย Auto key - Set Key
35. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยกล้องเคลื่อนที่ ตามเส้นทาง
36. การสร้าง Animation แบบ Transform
37. การสร้าง Animation โดยการใช้คำสั่งใน Parametric Modifier
38. การสร้าง Animation โดยการ Morph Model
39. การสร้าง Animation โดยการใช้ Assign Controller
40. การสร้าง Animation ของแสงชนิดต่างๆ
41. การสร้าง Animation ให้กับวัสดุ (Material Animate)
42. การสร้าง Animation โมเดล Biped ด้วย Footstep
43. การสร้าง Animation โมเดล Biped ด้วย ไฟล์ .BIP

Reactor
44. ชุดคำสั่งในการกำหนดลักษณะทางกายภาพโมเดล Create Rigid Body ,
..... Cloth , Soft boy , Rope , Deforming Mesh
45. ชุดคำสั่งในการสร้างแรงกระทำ ที่มีผลกระทบกับโมเดล Create Plane ,
.... Spring , Linear Dashpot , Angular Dashpot , Motor, Wind ,
.... Toy Car , Fracture , Water
46. ชุดคำสั่งสร้างการเชื่อมโยง (Link) โมเดล ตั้งแต่ 2 ชิ้น ด้วย Create
.... Constraint Solver , Rag Doll Constraint , Hinge Constraint ,
.....Point-Point Constraint Create Prismatic Constraint , Car Wheel
.... Constraint , Point path Constraint
47. ชุดคำสั่งในการ Modify โมเดล, การกำหนดลักษณะเฉพาะและการคำนวณ
.... Apply Cloth Modifier , Apply Soft Body Modifier , Apply Rope ,
.... Property Editor Analyze , World , Preview - Create Animation

Particle Systems
48. Particle : Spray, Snow, Blizzard, Parray, Pcloud, Super Spary
49. Forces : Motor, Push, Vortex, Path Follow, PBomb, Gravity, Wind
50. Deflector

Atmospheric Apparatus
51. Box, Cylinder, Sphere Gizmo
52. Atmosphere and Effect : Fire effect , Volume fog

 

Complete Project and Render
53. การใช้ Video Post
54. ประมวลผล (Render) เป็นภาพ Video, Animation นำไปตัดต่อ


ภาพประกอบเป็นตัวอย่างผลงานของนักเรียน


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. โทรศัพท์แจ้งเพื่อจองที่นั่ง โทร 086-899-9921 หรือ Line ID: allstep
.. .โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เรียน

2. ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่าง

บัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา
ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : ห้างหุ้นส่วนจำกัดออลสเต็ปคอมพิวเตอร์กราฟิก โซลูชั่น
หมายเลขบัญชี : 403-313841-0
บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำโรง
ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : เทพฤทธิ์ ทองดี (ครูผู้สอน-ผู้จัดการ)
หมายเลขบัญชี : 122-5-29421-2
บัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา
ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : เทพฤทธิ์ ทองดี (ครูผู้สอน-ผู้จัดการ)
หมายเลขบัญชี : 019-3-31293-4

หากท่านชำระเงินค่าเรียนโดยการโอนผ่านธนาคาร ฯ แล้วกรุณาโทรฯ
แจ้งยืนยันการชำระเงินที่ 086-899-9921 หรือ Line ID: allstep
หรือ email : all_step@yahoo.com , allstep.net@gmail.com

กรุณาสมัครเรียนและชำระค่าเรียน ก่อนวันเปิดเรียน ตามตารางเรียน

 

 

© Copyright 2003 All Step Computer Graphic Solution Ltd., Part. All right reserved.