โรงเรียนคอมพิวเตอร์ออกแบบ ออลสเต็ป สุขุมวิท 50 กรุงเทพฯ  086-899-9921 , 097-262-9633
3Ds Max for Arch. & Design | AutoCAD | 3D Animation | V-Ray for 3Ds Max | สถานที่เรียน | ตารางวันเรียน | บรรยากาศการเรียน | นักเรียน | ผลงานนักเรียน | เกี่ยวกับเรา

 

[ เวอร์ชั่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ ]

 

MAX&MUD

3D Animation Course
with 3Ds MAX & MUDbox

" หลักสูตรการสร้างงานเอนิเมชั่น 3 มิติ "

เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่ต้องการสร้างภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว (Animator)

2. นักออกแบบงานภาพเคลื่อนไหวสตูดิโอ บริษัทผลิตเกมส์
3. นักออกแบบกราฟิก งานสื่อโฆษณา เว็บดีไซน์ และสิ่งพิมพ์
4. ช่างตัดต่อ Video รายการโทรทัศน์ โฆษณา
5. น้องๆ นักเรียน-นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

สำหรับผู้เริ่มต้นจนนำไปใช้งานจริงได้

เรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง
(ตามตารางเรียนด้านล่าง)

ค่าเรียน 7,000 บาท
(พร้อมคู่มือและไฟล์งานประกอบการเรียน)

เรียนกลุ่มเล็ก 3-6 คน ต่อห้อง ทำให้ได้ผล
"เรียนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงนำไปสร้างงานจริงได้ "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง

หลักสูตรเรียนโปรแกรม 3d Animation ที่ช่วยงานออกแบบโมเดล ใส่สี ลาย พื้นผิวจัดแสง จัดองค์ประกอบภาพ และทำภาพเคลื่อนไหว

เรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง วันละ 6 ชม. 5 วัน

ตารางวันเปิดคอร์สเรียน

 


 

**หากต้องการเรียนส่วนตัวหรือจัดกลุ่มเรียนเอง สามารถกำหนดวัน-เวลาเรียนได้ โดยโทรติดต่อ 086-899-9921, 097-262-9633


เนื้อหาหลักสูตรโดยย่อ :
3D Animation


ฝึกทักษะโดยการสร้างจากงานจริง โดยแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียน

width="400"

Modeling
1. สร้างโมเดล 3 มิติ จาก Standard Primitive และ Extended Primitive
2. สร้างโมเดล 3 มิติ จากการ Modify วัตถุ ด้วยคำสั่งใน Modifier list ชนิดต่างๆ
3. สร้างและแก้ไขเส้น 2 มิติ Spline ด้วยเครื่องมือในระดับ Sub-Object
4. สร้างโมเดล 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ Spline ด้วยคำสั่งขึ้นรูปใน Modifier list
5. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Polygon
6. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Nurms
7. สร้างโมเดล 3 มิติ รูปทรงฟรีฟอร์ม จากเส้นอิสระ แบบ Nurbs
8. สร้างโครงสร้าง Charactor ด้วย Bone และควบคุมการเคลื่อนที่ของ Bone
9. การเชื่อมโยง Model และ Bone ด้วย Modifier : Skin
10. ควบคุมโมเดล ตัวละครโดยการควบคุม Keyframe
11. การสร้างโครงสร้าง Charactor ด้วย Character Studio และการใช้โหมดควบคุม Biped
12. การเชื่อมโยง Model และ Biped ด้วย Modifier: physique
Workshop : สร้างโมเดลตัวละคร, การ์ตูน
Workshop :สร้างฉาก 3 มิติ เป็น Footage Clip

width="346"

width="400"

Link and IK
13. การใช้ Hierarchy Pivot
14. สร้างการเชื่อมโยง (Link) ส่วนประกอบโมเดล
15. การควบคุมความสัมพันธ์ข้อต่อ : Inverse Kinemetric
16. กำหนดจุดควบคุมการเคลื่อนที่ของข้อต่อและสร้างการเคลื่อนไหว

width="352"
เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานและฝึกทักษะจากงานจริง โดยแบบฝึหัดในชั่วโมงเรียน

Materials/Maps and UNWRAP UVW
17. Setting Material Editor ระดับ Standard
18. กำหนด Basic Parameters : Ambient, Diffuse, Specular, Glossiness,
Self-illumination, Opacity
19. Setting Material ระดับ Multi Sub-object แยกวัสดุในวัตถุเดียวกัน
20. Setting Material ระดับ Blend
21. สร้างพื้นผิววัสดุแบบลายเส้นหมึกการ์ตูน Ink'n paint, 2d paint
22. Setting Material ระดับ Matte/Shadow
23. Setting Maps ระดับ Diffuse, Opacity, Bump, Reflection
24. การกำหนด Material Effect Channel
25. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข Material Editor

 

width="423"

CAMERA
26. ใช้กล้องแบบ Target ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและ เปลี่ยนทิศทาง
ใช้กล้องแบบ Free ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและเปลี่ยนทิศทาง

width="352"
Light, Effect and Environment
27. การจัดวางและใช้แสงแบบ Standard Light
28. การปรับค่า Parameter ของ Standard Light
29. การจัดแสง Skylight โดยใช้ Advance Lighting : Light Tracer
30. ใช้ Effect แสง Volume light, Len flare, Len effect glow
31. จัดแสง โดยใช้ Standard และ Photometric light

width="850"


ฝึกทักษะโดยการสร้างจากงานจริง โดยแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียน

Animation
32. กำหนด ระบบภาพ ช่วงความยาวและจำนวนเฟรม และการใช้ Time control ชนิดต่างๆ
33. สร้างจุดบันทึกการเคลื่อนไหว (Keyframe) ด้วย Auto key และ Set Key
34. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้กล้อง โดยเคลื่อนที่ ด้วย Auto key - Set Key
35. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยกล้องเคลื่อนที่ ตามเส้นทาง
36. การสร้าง Animation แบบ Transform
37. การสร้าง Animation โดยการใช้คำสั่งใน Parametric Modifier
38. การสร้าง Animation โดยการ Morph Model
39. การสร้าง Animation โดยการใช้ Assign Controller
40. การสร้าง Animation ของแสงชนิดต่างๆ
41. การสร้าง Animation ให้กับวัสดุ (Material Animate)
42. การสร้าง Animation โมเดล Biped ด้วย Footstep
43. การสร้าง Animation โมเดล Biped ด้วย ไฟล์ .BIP

Reactor
44. ชุดคำสั่งในการกำหนดลักษณะทางกายภาพโมเดล Create Rigid Body ,
Cloth , Soft boy , Rope , Deforming Mesh
45. ชุดคำสั่งในการสร้างแรงกระทำ ที่มีผลกระทบกับโมเดล Create Plane ,
Spring , Linear Dashpot , Angular Dashpot , Motor, Wind ,
Toy Car , Fracture , Water
46. ชุดคำสั่งสร้างการเชื่อมโยง (Link) โมเดล ตั้งแต่ 2 ชิ้น ด้วย Create
Constraint Solver , Rag Doll Constraint , Hinge Constraint ,
Point-Point Constraint Create Prismatic Constraint , Car Wheel
Constraint , Point path Constraint
47. ชุดคำสั่งในการ Modify โมเดล, การกำหนดลักษณะเฉพาะและการคำนวณ
Apply Cloth Modifier , Apply Soft Body Modifier , Apply Rope ,
Property Editor Analyze , World , Preview - Create Animation

width="398"

Particle Systems
48. Particle : Spray, Snow, Blizzard, Parray, Pcloud, Super Spary
49. Forces : Motor, Push, Vortex, Path Follow, PBomb, Gravity, Wind
50. Deflector

Atmospheric Apparatus
51. Box, Cylinder, Sphere Gizmo
52. Atmosphere and Effect : Fire effect , Volume fog

Complete Project and Render
53. การใช้ Video Post
54. ประมวลผล (Render) เป็นภาพ Video, Animation นำไปตัดต่อ
ภาพประกอบเป็นตัวอย่างผลงานของนักเรียน

Thumbnail Image 1

เรียนปฏิบัติกับตัวอย่างงานจริง ราคาค่าเรียนที่เหมาะสม ประสบการณ์การสอนมาแล้ว 12 ปี สามารถโทร.ปรึกษาได้ตลอด เรียนแล้วนำไปใช้งานได้จริง เรียนทบทวนซ้ำฟรี ภายใน 2 ปี


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. โทรศัพท์แจ้งเพื่อจองที่นั่ง โทร 086-899-9921 หรือ 097-262-9633 โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เรียน

2. สมัครเรียนและชำระค่าเรียนโดยตรง ที่สำนักงาน All Step ชั้น 2 อาคารแฟร์ทาวเวอร์ สุขุมวิท 50 ห้อง 105 ซอยสุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10260

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103547027089

 

หากท่านไม่สะดวกในการเข้ามาสมัครเรียนและชำระค่าเรียนโดยตรงที่ศูนย์อบรมฯ All Step

ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่าง

บัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา
ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : หจก.ออลสเต็ปคอมพิวเตอร์กราฟิก โซลูชั่น
หมายเลขบัญชี : 403-313841-0
บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำโรง
ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : เทพฤทธิ์ ทองดี (ครูผู้สอน-ผู้จัดการ)
หมายเลขบัญชี : 122-5-29421-2
บัญชี : ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา
ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : เทพฤทธิ์ ทองดี (ครูผู้สอน-ผู้จัดการ)
หมายเลขบัญชี : 019-3-31293-4

 

 

หากท่านชำระเงินค่าเรียนโดยการโอนผ่านธนาคาร ฯ แล้วกรุณาโทรฯ แจ้งยืนยันการชำระเงินที่ 086-899-9921 หรือ 097-262-9633

 
Line ID: allstep

email : อีเมลล์ถึงเรา allstep.net@gmail.com หรือ all_step@yahoo.com

Like us on Facebook
Facebook.com/AllStep1

กรุณาสมัครเรียนและชำระค่าเรียน ก่อนวันเปิดเรียน ตามตารางเรียน

 

แผนที่การเดินทาง

Thumbnail Image 1

 

Onsite service

เปิดอบรมนอกสถานที่ เพื่อความสะดวกในการเรียนโดย หน่วยงาน องค์กร ราชการ และบริษัท ต่างๆ  ประสงค์ ที่ จะติดต่อครูผู้สอนและวิทยากร เพื่อจัดอบรมหลักสูตร ในสถานที่ของท่าน

กรุณาติดต่อ  086-899-9921 , 097-262-9633


 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ All Step CG Solution ltd.,part. อาคาร แฟร์ทาวเวอร์ ชั้น 2 (ห้อง 105) สุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 086-899-9921 หรือ 097-262-9633 email : all_step@yahoo.com , allstep.net@gmail.com

โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก 3ds max 3D MAX V-Ray AutoCAD อย่างมีคุณภาพ จากตัวอย่างงานจริง ปฏิบัติงานจริง ผู้ที่จบหลักสูตร สามารถนำวิชาปฎิบัติงานจริงได้ออลสเต็ป ก่อตั้งเมื่อ : มิถุนายน 2546

 

 

#โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ #สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก #3ds max #3D MAX #V-Ray #AUTOCAD อย่างมีคุณภาพ จากตัวอย่างงานจริง ปฏิบัติงานจริง ผู้ที่จบหลักสูตร สามารถนำวิชาปฎิบัติงานจริงได้ออลสเต็ป ก่อตั้งเมื่อ : มิถุนายน 2546

ตารางเรียนขั้นตอนการสมัครเรียน แผนที่การเดินทาง UP